welke politieke partij redt onze privacy?

Wil je even gezellig kletsen of dat ene grappige (auto)filmpje delen? Dat kan hier.
Plaats reactie
Eric Z
Berichten: 3300
Lid geworden op: 28 jan 2009, 23:47
Auto: BMW E46 330i, E46 323Ci

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Eric Z » 26 sep 2017, 11:38

Arthur schreef: 26 sep 2017, 11:16
Tom schreef: 26 sep 2017, 09:20
romo schreef: 26 sep 2017, 07:21 ^Het slaat compleet door !
www.sleepwet.nl even petitie ondertekenen dan.
Grappig... om die petitie te ondertekenen moet ik m'n hele doopceel opgeven... :coffee:
Ja maar dat ligt aan de regels van een referendum, niet aan de organisatie die er een referendum over wil.

Gebruikersavatar
Robin
Berichten: 41892
Lid geworden op: 01 feb 2006, 15:51

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Robin » 26 sep 2017, 11:39

Arthur schreef: 26 sep 2017, 11:16
Tom schreef: 26 sep 2017, 09:20
romo schreef: 26 sep 2017, 07:21 ^Het slaat compleet door !
www.sleepwet.nl even petitie ondertekenen dan.
Grappig... om die petitie te ondertekenen moet ik m'n hele doopceel opgeven... :coffee:
Jeses ik dacht alwéér hetzelfde:)

De Correspondent, ik weet niet wat ik van die argumentatie moet vinden, zit wat in 't HenkJan kamp...

Tom
Berichten: 19551
Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:35

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Tom » 26 sep 2017, 12:13

Henk Jan schreef: 26 sep 2017, 11:13 Overigens vind ik "De Correspondent" bij voorbaat al niet objectief... Rob Wijnberg en zijn verdere linkse vriendjes :please:
Veel artikelen van hen vind ik ook te links en daar kan ik mij ook niet in vinden, maar kijk even verder dan de auteur en de site waar het op staat. Dit artikel vind ik sterk, het boek helemaal want dat gaat wat meer de diepte in.

Gebruikersavatar
WJ
Berichten: 10445
Lid geworden op: 19 mar 2008, 13:17
Locatie: WeeWeeWee

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door WJ » 26 sep 2017, 12:21

Het is sowieso overal verdacht veel IK VIND IK VIND IK VIND. Ik wil gewoon feiten lezen, geinformeerd worden en niet de mening van "mijn buurman" in fancy woorden neergepend zien... Maar dat is tegenwoordig erg lastig volgensmij.

Gebruikersavatar
Robin
Berichten: 41892
Lid geworden op: 01 feb 2006, 15:51

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Robin » 26 sep 2017, 12:22

WJ schreef: 26 sep 2017, 12:21 Het is sowieso overal verdacht veel IK VIND IK VIND IK VIND. Ik wil gewoon feiten lezen, geinformeerd worden en niet de mening van "mijn buurman" in fancy woorden neergepend zien... Maar dat is tegenwoordig erg lastig volgensmij.
Vind jij dat?:)

Mee eens btw.

Tom
Berichten: 19551
Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:35

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Tom » 26 sep 2017, 12:49

Wat copy/paste uit het boek:
Een ‘recht op privacy,’ zegt Nissenbaum, is dus een ‘recht op gepaste stromen van persoonlijke informatie.’ En ze voegt eraan toe: ‘Wij ervaren alleen een privacyschending als we de informa- tiestroom niet gepast vinden.’
Nog een voorbeeld van Nissenbaum: een bezoek aan de huis- arts. Als patiënt verwacht je dat de arts je persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelt, maar óók dat hij die deelt met specialisten wanneer dat nodig is. Dat zijn de normen die bij deze context horen. Mocht je erachter komen dat jouw arts je gegevens aan een marketingbedrijf heeft verkocht, dan zal je die informatiestroom ongepast vinden en zijn gedrag als een grove privacyschending ervaren; de norm is overtreden, de integriteit van de context ‘huis- artsbezoek’ geschonden.
Nissenbaum analyseert dat dan als volgt. Binnen iedere context stroomt er informatie van een zender (in voorgaand voorbeeld: de patiënt) naar een ontvanger (de arts). Deze informatiestroom heeft bepaalde kenmerken: hij heeft een onderwerp (lichamelijke klach- ten van de zender), is van een bepaald type (mondeling) en de voorwaarden zijn duidelijk (vertrouwelijkheid is de norm, delen met specialisten mag). Als een van deze kenmerken verandert – de ontvanger van de informatie, het soort informatie, de voorwaar- den – dan is de informatiestroom niet meer gepast; dan wordt er niet voldaan aan de verwachtingen die wij hebben en wordt onze privacy geschonden.
Deze theorie verklaart waarom wij en onze lezers zo geschokt zijn door onze onderzoeksresultaten. We verwachten niet dat er 54 adverteerders over de schouders van onze kinderen meekijken als ze een spelletje spelen. We verwachten ook niet dat er veertig bedrijven over onze schouder meekijken als we het nieuws lezen.
Plotseling worden we geconfronteerd met totaal onverwachte informatiestromen naar ontvangers die wij niet kennen. Nissen- baums theorie verklaart ook waarom we onze smartphone niet ervaren als een allesverzengende privacyschending: we zien de datastromen niet. Om een stroom als ongepast te kunnen beoor- delen, moet je toch tenminste zien dat hij er is.
Eind 2013 kwam zo’n sleepnet aan het licht toen bleek dat de Be- lastingdienst alle transacties van alle klanten van SMSParking had opgevraagd, een bedrijf waar automobilisten met hun mobiele telefoon voor een parkeerplaats kunnen betalen. Zo kon de Belas- tingdienst zien waar en wanneer leaseautorijders hun auto par- keerden en of zij zich wel aan het aantal toegestane privékilometers hielden. Het letterlijke verzoek aan SMSParking luidde: ‘Ik verzoek u alle parkeergegevens (kenteken, datum, plaats (locatie) en tijd) van uw cliënten over het jaar 2012 aan mij te verstrekken. De Belastingdienst zal deze gegevens gebruiken ten behoeve van de motorrijtuigenbelasting, de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (BPM), de belasting zware motorrijtuigen, de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelas- ting en de omzetbelasting.’38
De scus vroeg dus niet gericht naar data van één speci ek individu, maar vroeg ineens de gegevens op van alle klanten van dit bedrijf, voor meerdere doeleinden.
De eigenaar van SMSParking weigerde. Hij wilde de privacy van zijn klanten beschermen. Daarop stapte de fiscus naar de rechter. Die kwam eind november 2013 met een glasheldere uitspraak: de Belastingdienst was inderdaad te ver gegaan en zijn verzoek schond het recht op privacy, zoals beschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De rechter sprak over een ‘ shing expedition’ van de Belastingdienst, een uitgezet sleepnet in de hoop dat er iets interessants tussen zat. Dat botste volgens de rechter met het principe van een gezonde verhouding tussen bur- ger en overheid. De rechter: ‘Het dagelijks doen en laten van de burgers gaat de overheid niets aan.’
De Belastingdienst ging meteen in hoger beroep en met succes: SMSParking moest de gegevens alsnog afstaan. De hogerberoeps- rechter maakte korte metten met de woorden van zijn collega. Ook het argument dat de Belastingdienst een speci ekere aanvraag bij SMSParking had kunnen doen, door bijvoorbeeld alleen reeds ver- dachte kentekens op te vragen, werd van tafel geveegd. De rechter vatte de onaantastbaarheid van de scus samen met de woorden: ‘Daarbij is het niet van belang of de Belastingdienst ten tijde van het opvragen dan wel raadplegen van inlichtingen en gegevens bij een administratieplichtige ten behoeve van belastinghe ng van derden nog niet weet of die inlichtingen en gegevens van belang zijn voor de belastinghe ng bij een bepaalde belastingplichtige.’
Met andere woorden: de rechter gaf de scus de ruimte om te blijven vissen. Met sleepnet.
Later bleek dat andere parkeerbedrijven, in tegenstelling tot de dappere eigenaar van SMSParking, wél klakkeloos akkoord zijn gegaan met het verzoek. Dat betekent dat de scus van duizenden Nederlandse automobilisten exact weet, voor een periode van ten minste een jaar waar, wanneer en hoelang zij parkeerden. Op welk adres zij lunchten, bijvoorbeeld. Of waar zij de nacht doorbrach- ten. En let wel: we zijn hier alleen van op de hoogte omdat SMS- Parking bereid was om naar de rechter te stappen.
Een ander schrijnend slachto er van de datakluwen van de over- heid is Ron Kowsoleea. Deze Nederlandse zakenman stond meer dan vijftien jaar verkeerd geregistreerd in de databanken van ver- schillende Nederlandse overheidsdiensten. Kowsoleea kwam in de problemen doordat een drugsverslaafde oud-klasgenoot onder zijn naam misdrijven beging. Iedere keer dat de junk werd opgepakt, gaf hij de naam van Kowsoleea door.
Regelmatig werd Kowsoleea daardoor onterecht gearresteerd. Een keer werd hij door de Koninklijke Marechaussee uit een vlieg- tuig gehaald toen dat klaarstond om op te stijgen. Een andere keer kreeg hij gewapende agenten van de Fiscale inlichtingen- en op- sporingsdienst (FIOD) over de vloer omdat ze dachten dat Kowso- leea de drugscrimineel was die ze zochten.
De verwoede pogingen van Kowsoleea om zijn naam te zuive- ren, lezen als de nachtmerrie van Josef K. in Het proces. Het politie- korps in Amsterdam, waar Kowsoleea’s oud-klasgenoot de meeste misdrijven pleegde, herstelde de foutieve informatie. Maar de Amsterdamse database was weer gekoppeld aan die van andere korpsen en eens in de 24 uur werd er informatie gesynchroni- seerd, waardoor de fout weer de Amsterdamse database binnen- sloop. En terwijl het korps in Amsterdam wist dat Kowsoleea hier het slachto er was, had de FIOD weer eigen data waar ook de Marechaussee gebruik van maakte.
Zo bleef foutieve informatie aan Kowsoleea kleven, terwijl zijn leefwereld kleiner en kleiner werd. Op het laatst kwam hij niet meer buiten uit angst gearresteerd te worden.
Kowsoleea’s voorbeeld is extreem, maar niet uniek. De Monitor, het onderzoeksjournalistieke programma van KRO-NCRV, hield lange tijd een dossier bij over mensen die verdwalen in de ‘digita- le doolhof’ van de overheid. Een kleine greep uit de vele voorbeelden: een vrouw ging in een verzorgingstehuis wonen en een andere bewoner werd door de fiscus als haar toeslagenpartner beschouwd. Niet alleen kon deze vrouw zijn persoonlijke gegevens via de site van de Belastingdienst zien, ook werden hun inkomens bij elkaar opgeteld, wat weer gevolgen had voor de hoogte van haar toeslag. Deze fout kwam bij meer mensen voor die De Monitor had opgespoord: doordat de Belastingdienst volslagen onbekenden als hun partner zag, liepen zij honderden euro’s mis. En misschien nog wel het vervelendste: het kostte hun grote moeite de fouten ongedaan te maken, áls dit hun al lukte.
Wat leert dit nu? Dat onschuldige burgers domweg verstrikt kunnen raken in de datakluwen van de overheid. Een overheid die niet als een Big Brother neerkijkt op haar burgers en die haar toorn op hen laat neerdalen als iets haar niet bevalt. Nee, dit is een overheid die, vaak met de beste bedoelingen, voor zo ongeveer ieder probleempje een database optuigt en later koppelt aan een andere. Dit is een overheid die de regie over de datastromen van haar burgers kwijt is geraakt.
We spreken erover met hoogleraar ICT en Rechtsstaat Mireille Hildebrandt, een prominente stem in het Europees debat over privacy en surveillance. Zij beschrijft in haar in 2015 verschenen boek Smart Technologies and the End(s) of Law hoe de informatiesamenleving overgaat in een datagedreven maatschappij waarin technologieën gevoed door data onze levens sturen en voorspellen. Met als gevolg dat een aantal van onze fundamentele rechten – waaronder de onschuldpresumptie – onder druk komt te staan.
De onschuldpresumptie is op het eerste oog een tegenstrijdig recht. Want de presumptie gaat pas gelden als iemand ergens van verdacht wordt. ‘Je wordt pas voor onschuldig gehouden als er vermoed wordt dat je schuldig bent,’ zegt Hildebrandt.
Als er een concrete aanwijzing is dat jij iets crimineels gedaan hebt, krijg je recht op de rechten die horen bij de onschuldpre- sumptie, waaronder het recht te zwijgen en het recht te weten waarvan je verdacht wordt. Hildebrandt: ‘Je bent eigenlijk extra beschermd als je verdacht bent.’
In het geval van predictive policing, het voorspellende politie- werk waar we in het vorige hoofdstuk over schreven, is dat anders. Die aanpak is volgens Hildebrandt onderdeel van de ontwikkeling dat opsporingsdiensten in toenemende mate ‘preventief pro le- ren.’ Met datatechnologieën worden bepaalde categorieën mensen preventief als potentiële verdachten aangemerkt. Daarna targeten de diensten deze mensen: ze verzamelen meer data over hen, pro- beren ze meer te monitoren en meer te volgen. En daar wringt de schoen.
De burgers worden als een mogelijk verdachte behandeld maar kunnen geen gebruik maken van hun rechten. Dus: de diensten zullen graven in het leven van de als risico aangemerkte burgers, terwijl die burgers daar geen weet van hebben.
Toegegeven, zegt Hildebrandt, in de strikte zin van het woord blijft de onschuldpresumptie overeind in een datagedreven maat- schappij. Want burgers worden niet aangeklaagd of veroordeeld zonder dat er bewijzen zijn aangeleverd en een rechter een uitspraak heeft gedaan. Aan de letter van de wet wordt ook in tijden van preventief pro leren voldaan. Maar niet aan de geest van die wet, zegt Hildebrandt. ‘Het targeten van mensen gebaseerd op ge- automatiseerde beslissingen negeert het fundament van de on- schuldpresumptie. Op die manier zijn alle burgers potentiële verdachten.’

Gebruikersavatar
Henk Jan
Berichten: 1293
Lid geworden op: 13 feb 2007, 10:20

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Henk Jan » 26 sep 2017, 13:02

Tom schreef: 26 sep 2017, 12:13 Veel artikelen van hen vind ik ook te links en daar kan ik mij ook niet in vinden, maar kijk even verder dan de auteur en de site waar het op staat. Dit artikel vind ik sterk, het boek helemaal want dat gaat wat meer de diepte in.
Heb zojuist nog even een stukje gelezen en, buiten het wel erg hoge filosofisch gehalte (Wijnberg.... :coffee: ), is het allemaal nogal ver gezocht en erg suggestief... tot dusver vind ik het een typisch artikel van "decorrespondent". Het inspireert me iig zeker niet om tot aanschaf van het boek over te gaan of dat ik me meer zorgen ga maken.
WJ schreef: 26 sep 2017, 12:21 Het is sowieso overal verdacht veel IK VIND IK VIND IK VIND. Ik wil gewoon feiten lezen, geinformeerd worden en niet de mening van "mijn buurman" in fancy woorden neergepend zien... Maar dat is tegenwoordig erg lastig volgensmij.
Feiten lezen, of je laten manipuleren? Het zal altijd een lastig verhaal blijven vanwege de indoctrinatie en de niet geheel objectieve kijk van de in NL veelal linkse media. Ik baseer me juist veel liever op de mening van "de buurman" en de verhalen uit de praktijk.

Nogmaals, ik denk dat we dit "probleem" in een veel breder perspectief moeten plaatsen.

Gebruikersavatar
romo
Berichten: 26881
Lid geworden op: 04 jun 2006, 17:43
Locatie: Create a problem Incite a reaction Propose a solution The /// M-pire strikes back

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door romo » 26 sep 2017, 16:03

Er is een (groot) privacy probleem zoveel is duidelijk

Alle bovenstaande verhalen lezend en interpreterend lijkt me nog meer duidelijk dat het nooit meer goed komt. Kansloze missie met de huidige en toekomstige technologieën.

Harde, wrange maar pragmatische conclusie !

TLRS
Berichten: 1755
Lid geworden op: 13 jan 2012, 21:49

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door TLRS » 26 sep 2017, 17:58

Henk Jan schreef: 26 sep 2017, 11:07 Ook nu al vind ik het naïef om via social media voor jou gevoelige info te delen, van welke aard dan ook.
Inhoud is maar een deel van de informatie.
WJ schreef: 26 sep 2017, 12:21 Het is sowieso overal verdacht veel IK VIND IK VIND IK VIND. Ik wil gewoon feiten lezen, geinformeerd worden en niet de mening van "mijn buurman" in fancy woorden neergepend zien... Maar dat is tegenwoordig erg lastig volgensmij.
Feiten zijn, als je het treft, de meest accurate beschrijving van bevindingen tot op de dag van vandaag. Context, frequentie, stemming, toon, non verbale communicatie, publiek, consequentie, volgorde, snelheid.. zoveel verschillende factoren beïnvloeden de manier waarop informatie bij iemand binnen komt.

Drink te weinig water en je gaat dood. Drink teveel water en je gaat dood. Vertel het een jong kind en ze worden er geen steek wijzer van. Je kunt ze uitleggen dat ongeveer zoveel liter per dag een gezonde hoeveelheid is. En dat 100 liter dodelijk kan zijn. Het ene kind weet dan genoeg, het andere kind gaat uitrekenen na hoeveel dagen hij 100 liter heeft gedronken.

Of je zegt, drink als je dorst hebt.

Het geeft een idee hoe vaag, duidelijk, complex, eenvoudig, correct maar tegenstrijdig informatie kan zijn. Religie, wetenschap, politiek worden een stuk duidelijker als je een beter idee hebt van wat informatie is en doet.

Gebruikersavatar
tomgtr
Berichten: 8088
Lid geworden op: 09 jan 2010, 11:22
Locatie: Zuid Holland

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door tomgtr » 26 sep 2017, 18:04

:duh: :hmmm: :peace: :duck: :crazy:
Afbeelding

Tom
Berichten: 19551
Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:35

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Tom » 27 sep 2017, 09:26

In dat boek staan genoeg feiten. Het is erg naïef om te denken dat je privacy alleen op straat ligt door actief te zijn op social media. Ze installeren de app van De Bijenkorf en analyseren al het in- en uitgaande verkeer. Dat gaat naar (even uit m'n hoofd) 26 verschillende partijen, die allemaal 'iets' met je data doen (wat exact is niet bekend). Idem bij andere apps, zoals nieuwsapps. Ze handelen in die data. Zelfs al heb je nog niet laten weten wie je bent, dan nog kan men met alle verzamelde metadata een heel goed profiel van je maken of zelfs bij jou als persoon (met veel details over je doen en laten) uitkomen. Daar hoef jij geen tekstuele Facebook-update voor te plaatsen. En dat zijn slechts commerciele partijen die je iets willen verkopen, maar de overheid doet hetzelfde, in tig verschillende databronnen (verspreid en van verschillende organen binnen de overheid) staan gegevens van ons. Daarover gaan analyses, geheel automatisch. Er volgt een risicoprofiel uit, je krijgt labeltjes en vinkjes achter je naam. En daar gaat men naar handelen. Hoe zo'n labeltje er komt kan niemand uitleggen, want die data komt uit verschillende bronnen met de aanname dat die gegevens kloppen. Zodra er ergens een fout vlaggetje naar boven schiet kan dat erg lastig of vrijwel onmogelijk zijn om te corrigeren. Ooit bij een grote bureaucratische organisatie een fout willen corrigeren die niet volgens de reguliere procedures verloopt? Succes bij dit soort fouten, zeker als je alle schijn tegen hebt, data uit tig bronnen komt en niemand weet op basis van welke parameters zo'n labeltje erbij komt ('want het systeem zegt het, dus is het zo'). Men doet nu nog relatief weinig met die data, maar er zijn al tig praktijkvoorbeelden van mensen die daardoor - vaak een toevallige samenloop van omstandigheden - in de problemen komen. Dat is niet met een belletje opgelost, maar bij veel praktijkgevallen kost het jaren aan rechtzaken. Het zal in de toekomst alleen maar erger worden, de overheid is hard op weg om meer en meer data over ons te verzamelen.

Gebruikersavatar
romo
Berichten: 26881
Lid geworden op: 04 jun 2006, 17:43
Locatie: Create a problem Incite a reaction Propose a solution The /// M-pire strikes back

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door romo » 27 sep 2017, 16:01

^Dit dus!

Hot wordt van kwaad tot erger, onoplosbaar.

TLRS
Berichten: 1755
Lid geworden op: 13 jan 2012, 21:49

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door TLRS » 27 sep 2017, 17:18

tomgtr schreef: 26 sep 2017, 18:04 :duh : :hmmm : :peace : :duck : :crazy :
[]https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3 ... 751227.jpg[/]
:dataanalyse: :chew: :brkdwn:

Tom
Berichten: 19551
Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:35

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Tom » 04 nov 2017, 21:48

https://www.ted.com/talks/zeynep_tufekc ... ick_on_ads
Aanrader.
Korte samenvatting: door te surfen verzamelen partijen al veel data van je. Die data analyseren ze door te vergelijken met miljoenen andere personen. Daar komen patronen uit en zo kunnen ze bijv. voorspellen wie jij bent, wat je doet en wat voor aankopen je wilt doen. Dat is redelijk onschuldig, maar die systemen kan de politiek ook gebruiken om je te beinvloeden (Facebook heeft experimenten gedaan en laten zien dat kleine layoutverschillen mensen eerder laten stemmen). Je weet immers niet wat andere gebruikers zien aangezien steeds meer content gepersonaliseerd is.

Tom
Berichten: 19551
Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:35

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Tom » 05 nov 2017, 23:11

Geniaal die Lubach:
https://youtu.be/SdASXiLdOzk

Gebruikersavatar
Robin
Berichten: 41892
Lid geworden op: 01 feb 2006, 15:51

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Robin » 06 nov 2017, 07:47

^^Goede punten. Wat 'n teringzooi dit.

Eric Z
Berichten: 3300
Lid geworden op: 28 jan 2009, 23:47
Auto: BMW E46 330i, E46 323Ci

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Eric Z » 12 nov 2017, 14:07

https://www.nu.nl/binnenland/5003450/fl ... ratie.html

Prima artikel alleen die laatste zin is wel weer jammer.

Edit: artikel is uitgebreid en die zin staat er niet meer in.

Gebruikersavatar
RS-Ron
Berichten: 2685
Lid geworden op: 26 apr 2014, 16:10

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door RS-Ron » 12 nov 2017, 21:13

Heb met aandacht dit draadje eens doorgenomen. Het is mij te kort door de bocht om te beweren dat ik niets te verbergen heb dus ze slepen maar een eind weg. Aan de andere kant is er een enorme mondiale digitale maatschappij met bijbehorende netwerken ontstaan, en die groeit steeds meer. Daar zal je toch iets voor moeten organiseren om dat te monitoren ? Ik probeer er zo veel mogelijk aan te denken voordat ik beslis, bijv. Wel/geen anonieme OV-kaart, wel/geen miljard-miljoen kortingspasjes waar jij allemaal persoonlijke gegevens voor moet aandragen, wel/geen facebook en weet ik veel wat nog meer. Het lijkt me wel een goede zaak kritisch te zijn op de big-brother drang van de overheid, aan de andere kant moet er ook innovatief gezocht worden naar oplossingen om big data te analyseren om ernstige zaken te kunnen opsporen. Waar de ene terecht waarde hecht aan zijn privacy op bijv. internet steunt de ander die persoon volledig, die wil namelijk in alle privacy een kinderporno-netwerk opzetten. Ik vind het persoonlijk niet zo eenvoudig, je kan tegenwoordig zoveel digitaal, daar moet ook iets van toezicht/controle zijn, wel na toestemming van een rechter.


Gr Ron

Tom
Berichten: 19551
Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:35

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Tom » 13 nov 2017, 09:59

Maar als jij ergens van verdacht wordt hebben ze een huiszoekingsbevel nodig om je huis te doorzoeken. Staat men voor je deur, dan weet je hoe laat het is en wat er staat te gebeuren.
Het zijn beide behoorlijke drempels, er moeten sterke aanwijzingen zijn om zo'n bevel aan te vragen en beide partijen beseffen dat ze iemand z'n privacy gaan aantasten.

Straks is er én geen huiszoekingsbevel nodig (dus ook bij onschuldige burgers), én je weet niet wie/wanneer door jouw gegevens aan het kijken is. Elke drempel is weggenomen.

Gebruikersavatar
tomgtr
Berichten: 8088
Lid geworden op: 09 jan 2010, 11:22
Locatie: Zuid Holland

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door tomgtr » 13 nov 2017, 10:10

Klopt Tom en dat geeft een beetje onprettig gevoel. Maar de wereld en maatschapij is veranderd. Het huiszoekingsbevel voorbeeld wordt veel aangehaald maar dat gaat volledig voorbij aan het feit dat onze hele maatschapij de laatste 20 jaar door digitalisering totaal veranderd is. Criminelen en terroristen maken daar gebruik van. Maar de overheidsdiensten mogen daar niet proberen wat tegen te doen? Ga jij dan ook aub de boeven vertellen dat ze voortaan weer met een klappertjespistool voor de balie van een bank gaan staan en dat pedofielen zelf weer hun vieze plaatjes gaan afdrukken in een doka en die per post rondsturen?

Tom
Berichten: 19551
Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:35

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Tom » 13 nov 2017, 10:38

In de huidige telecomwet is het al geregeld dat providers zaken vrij moeten geven als daar een verzoek van OvJ voor is.
Dat is wat anders dan onschuldige burgers controleren.

Gebruikersavatar
tomgtr
Berichten: 8088
Lid geworden op: 09 jan 2010, 11:22
Locatie: Zuid Holland

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door tomgtr » 13 nov 2017, 10:56

Dat klopt, en dat bleek niet erg effectief in digitale omgeving. Nogmaals, als je een bank overvalt ga je fysiek naar een bank en laat je beelden/sporen na. Als je al je donkere zaken digitaal regelt en een beetje slim bent ziet niemand er iets van totdat het plan wordt uitgevoerd. Het uiteindelijke doel is om misdaden en aanslagen op te lossen of indien mogelijk voor te zijn.

Als de politie preventief fouilleert in een uitgaansgebiied kunnen onschuldige burgers zeggen dat dit een inbreuk in hun privacy is want het gaat de politie niets aan wat ze in hun tas hebben. Maar het doel is om uitgaansgaansgeweld te voorkomen, en dat accepteren we. En ik weet niet hoelang die politieagent ondhoudt wat ik in m'n tas had. Maar als hetzelfde gebeurt digitaal gaan we allemaal uit ons dak. Zwaar overdreven.

Eric Z
Berichten: 3300
Lid geworden op: 28 jan 2009, 23:47
Auto: BMW E46 330i, E46 323Ci

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Eric Z » 13 nov 2017, 14:24

Preventieve controle ben je nog steeds zelf bij en dus van op de hoogte van de inbreuk.
Bij alle sleepnetten etc. weet je van niks. Tevens word al je data dus opgeslagen voor X periode en voor wie is dat allemaal toegankelijk? Die ene agent die ziet wat jij in je tas hebt legt dat zeer waarschijnlijk nergens vast waarbij het ook nog eens door velen toegankelijk is.

Het doel om aanslagen op te lossen is een verkoopargument imo. We hebben al gehoord dat de dader in het vizier van de inlichtingendiensten was en de aanslag toch niet is voorkomen.
Pedofilie netwerken worden nu ook al opgespoord.

Gebruikersavatar
tomgtr
Berichten: 8088
Lid geworden op: 09 jan 2010, 11:22
Locatie: Zuid Holland

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door tomgtr » 13 nov 2017, 14:38

Ja en na het aannemen van deze wet ben ik ook op de hoogte van die inbreuk.

Tom
Berichten: 19551
Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:35

Re: welke politieke partij redt onze privacy?

Bericht door Tom » 13 nov 2017, 14:52

De politie en opsporingsdiensten moeten natuurlijk wel hun werk kunnen doen. Dat je in bepaalde mate privacy in moet leveren in ruil voor een stukje veiligheid hoort daarbij (en dat heb ik er uiteraard ook voor over, ook online). De vraag is hoeveel privacy voor hoeveel veiligheid. Als je nu in een uitgaansgebied loopt vinden we het prima om eens aan een steekproef mee te werken. Op een vrijdagavond moeten blazen op weg naar huis ook. We zien allemaal dat het nuttig is om op die plekken en tijdstippen te doen, voor je gevoel heb je er ook zelf direct profijt van. Maar wat als een agent bij je voor de deur staat en vraagt om je huis, foto's, oude liefdesbrieven en kledingkast te doorzoeken? Hij zal dan toch met een goede reden of huiszoekingsbevel moeten komen. "Nee meneer, gewoon preventief.. routineklusje... u snapt het wel". Nou, nee, om in zo'n mate iemand z'n privacy te schenden moet er natuurlijk wel een goede reden voor zijn. Net zoals ik ook een grens trek als die tascontrole elk uur van de dag zou zijn (tenzij er een direct dreigement is). En stel je dan even voor dat die agent elk uur van de dag compleet onopgemerkt in je slaapkamerkast door een kier aan het kijken is, zonder medeweten. Je moet ook maar geloven dat de integriteit van alle agenten goed is, want als ik het niet zie kan er niemand aangesproken worden en de onderlinge controle zal ook vrijwel weg zijn.

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 159 gasten