De EU

Wil je even gezellig kletsen of dat ene grappige (auto)filmpje delen? Dat kan hier.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
romo
Berichten: 25402
Lid geworden op: 04 jun 2006, 17:43
Locatie: Create a problem Incite a reaction Propose a solution The /// M-pire strikes back

Re: De EU

Bericht door romo » 09 jan 2019, 07:38

De grenzeloze naïviteit van Europa, prachtig beschreven;

Europa moet leren ‘machtsdenken’
Essay De devaluatie van de EU-ambassadeur in Washington is het zoveelste teken aan de wand: Amerika trekt zijn handen van Europa af. En nu moet Europa op eigen benen leren staan.

Caroline de Gruyter

8 januari 2019

Europese leiders verdeelden Europa opnieuw na de Napoleontische Oorlogen tijdens het Congres van Wenen in 1815.
In 2016 stuurde de Europese Unie bijna tweehonderd militairen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), een van de armste landen ter wereld. Na een coup en een burgeroorlog willen de Europeanen met een bescheiden trainingsmissie voor Centraal-Afrikaanse soldaten helpen het land weer stabiel te maken. Ze mogen de soldaten niet kleden of bewapenen. Dus ‘schieten’ die met bezemstelen en tijgeren ze op flipflops. In de CAR vinden ze dat niet zo leuk.
Op een dag klaagde een lokale politicus hierover tegen een Russische adviseur in het land. De Rus bood aan kalasjnikovs te sturen voor de soldaten. Een paar weken later verscheen een aantal soldaten niet op de Europese training. Wat bleek: de Russen hadden hen naar Soedan gevlogen, om drie weken op een Russische basis te trainen met hun nieuwe schiettuig. Drie weken werden drie maanden. Toen kwamen de soldaten terug. Met in hun kielzog dertig Russische militairen, voor de ‘follow-up’.

Lees ook: VS verlagen diplomatieke status EU en zeggen niets


Europa in de wereld – als je goed zoekt, vind je honderden van dit soort klunzige anekdotes. Lang waren die vooral gênant. Maar het deed er niet echt toe. Het pacifistische, naïeve Europa werd immers ‘gedekt’ door het machtigste land ter wereld: de Verenigde Staten. Die deden sinds de Tweede Wereldoorlog de Europese geopolitiek. Veilig onder de Amerikaanse paraplu likten de Europeanen hun oorlogswonden, bouwden ze verzorgingsstaten en probeerden ze betere mensen te worden. Maar net nu dat allemaal aardig is gelukt, en Europa het rijkste continent op aarde is, haakt Washington af.
De toekomst van Europa wordt niet in de Centraal-Afrikaanse Republiek geschreven. Maar als Europa zich daar zo makkelijk laat passeren door een paar Russen, voorspelt dat weinig goeds voor een continent dat zijn militaire bonen zelf moet gaan doppen in een multipolaire wereld gedomineerd door rauwe machtspolitiek. „Europa staat voor een strategische keus die onontkoombaar hard is”, zei de Amerikaanse risicoanalist John Hulsman onlangs op een congres van marineofficieren in Rotterdam, „óf ze schuift met andere grootmachten als Amerika, China en zelfs Rusland aan tafel, als de kleinste welteverstaan, óf haar voortgaande economische, demografische en politieke verval maakt haar tot speelveld voor anderen.”
Tijdens de Koude Oorlog was de wereld bipolair. Amerika en de Sovjet-Unie, twee grootmachten, verdeelden de wereld in invloedssferen. Na 1989, toen de Sovjet-Unie instortte, werd de wereld unipolair: Amerika was de enig overgebleven grootmacht. Een grootmacht met de ambitie om de wereld naar zijn hand te zetten. Je kon erop wachten tot de Amerikanen daar een keer genoeg van kregen.
Veel Amerikanen begrijpen Trump
Europa lamenteert nu over het „eind van de liberale orde”, maar veel Amerikanen begrijpen president Trump wel als hij zegt dat sommige bondgenoten freeriders zijn geworden. Trump wil dat Amerika een ‘gewoon land’ wordt, dat zijn belangen verdedigt zonder almaar aan bondgenoten als Europa of Japan te denken. Hij wil zich concentreren op China. Terwijl Amerika focust op nationale prioriteiten, en multilaterale organisaties waarin het jaren dominant was laat verschrompelen, komen andere machten op. Hoe kan Europa zich in zo’n multipolaire wereld handhaven zonder Amerikaanse militaire, politieke en economische bescherming? Kan Europa een internationale actor blijven, of wordt het een schaakbord waarop assertieve grootmachten als Amerika, China en Rusland hun machtsspelletjes uitvechten?
Voor Europa zijn dit fundamentele vragen. Het Europese project is niet gebaseerd op politieke macht, maar op de antithese daarvan: wetten en regels. Als er een conflict dreigt tussen Europese landen, stelt men in Brussel een compromis voor in de vorm van een nieuwe regel die voor iedereen geldt. Willen ze andere landen laten opdraaien voor de kosten van een bank die instort? Regels. Proberen ze vluchtelingen buurlanden in te schuiven? Regels. Beschermen ze eigen bedrijven tegen buitenlandse concurrenten? Regels. Het kost jaren om die regels op te stellen. Maar ze halen de angel uit vrijwel elk politiek conflict. Machtsvertoon wordt in Europa doorgaans in regels gesmoord.
Velen haten dit systeem. Het heeft geen helden, geen winnaars, geen glamour. Tegelijkertijd: hiermee is Europa het rijkste continent op aarde geworden. Mede hierdoor is er sinds 1945 geen oorlog geweest.
De vraag is of dit regelsysteem kan overleven als andere landen mondiale klimaatakkoorden verscheuren, weglopen bij VN-organisaties en uitspraken van internationale rechtbanken aan hun laars lappen. Als er één werelddeel was dat floreerde in dit internationale systeem – gebaseerd op het poolen van macht en niet het etaleren van macht – was het Europa.
Deze wereld verdampt snel. Deze week werd bekend dat de EU-delegatie (ambassade) in Washington, die Europese belangen zoals handel en milieu vertegenwoordigt, een downgrade heeft gekregen. Dat is een diplomatiek affront van de bovenste plank. Het zoveelste. Ook Trumps dreigementen met importtarieven voor Duitse auto’s en zijn steun voor Brexit onderstrepen dat de speciale behandeling die Europa altijd van Amerika kreeg, voorbij is.

Ook andere partijen stoken vuurtjes in Europa op. Rusland traint milities in Servië, ondermijnt verkiezingscampagnes met valse geruchten en steunt eurosceptici. Met een economie zo groot als Texas kan Rusland de wereld economisch en militair niet domineren, schreef Michael Kofman op de site War on the Rocks, maar in de nieuwe great powers competition heeft het een strategisch doel: als guerrilla opereren in het internationale systeem, zodat Amerika zich niet kan richten op zijn echte concurrent, China. Uiteindelijk zal dit de Amerikanen volgens Kofman dwingen een deal met Moskou te sluiten, waarbij Rusland een prominente plek krijgt in de nieuwe wereldorde. Europa is een van de speelvelden waarop zich deze guerrilla afspeelt. Hoe reageert Europa als Trump, bijvoorbeeld, Rusland toezegt dat het de Krim mag houden, en als hij alle sancties opschort?
Ook China hyperactief
Ook China is hyperactief in Europa. Het bouwt economische belangen op in diverse landen. Het koopt strategische infrastructuur als havens en spoorwegen. De helft van de Europese nucleaire afvalindustrie is in handen van Chinese (staats)bedrijven. Griekenland en Hongarije staan zó bij Beijing in het krijt, dat zij China bij VN-stemmingen uit de wind hebben gehouden.
Deze machinaties plaatsen de Europese eenheid onder immense druk. Dit zet EU-landen tegen elkaar op, en tegen de Europese Commissie. De Commissie spreekt namens allen op het gebied van handel. Zo, door met één stem te spreken op het wereldtoneel, is Europa een formidabel handelsblok geworden. Trump negeert die structuur compleet. Hij weigert te onderhandelen met eurocommissarissen – hij wil deals met individuele landen. Gróte landen, liefst. Kleintjes interesseren hem niet. China gebruikte dezelfde verdeel-en-heerstactiek toen het in 2013 Europese boetes opgelegd kreeg wegens dumping van zonnepanelen in de EU.
Als de Europeanen zo worden gemanipuleerd door externe machten, kan de EU verwateren. „Niets verdeelt de EU zo als de EU”, constateerde Jeremy Shapiro van de European Council on Foreign Relations laatst. Geleidelijk aan doemen de contouren van het oude 19de-eeuwse Europa weer op, waarbij enkele grote landen – Duitsland, het Habsburgse Rijk, Frankrijk, Engeland en Rusland – het op het continent voor het zeggen hadden. Op het Congres van Wenen (1814-1815), na de Napoleontische oorlogen, verdeelden zij Europa in invloedssferen en trokken ze nieuwe grenzen. Ze spraken af niet in elkaars achtertuin te stoken. De kleintjes hadden zich maar te voegen. Die afspraak, het ‘Europese Concert’, heeft het honderd jaar lang min of meer gehouden. Zoals de Franse gezant, prins Talleyrand, over de grootmachten zei: „Ze zijn te bang om tegen elkaar te vechten, en te dom om het ergens over eens te worden.”
Europese landen kunnen dit 19de-eeuwse scenario vermijden door zich ditmaal niet uit elkaar te laten spelen. Vooral voor kleinere landen als Nederland is dat vitaal. Maar het kan alleen als zij op een andere manier naar de wereld kijken. Sinds begin jaren vijftig hebben Europeanen niet meer in termen van macht gedacht. Het Europese devies stond haaks op machtsdenken: make trade, not war. Nu ze klem raken in een moordende machtsstrijd tussen Amerika en China enerzijds, en een strategische, ongelijke machtsstrijd tussen Amerika en Rusland anderzijds, raken ze dit voorrecht kwijt. „Europa werd geboren tégen het idee van macht”, schreef de Franse hoogleraar internationale betrekkingen Zaki Laïdi in Le Monde. „Nu moet Europa, om te voorkomen dat het uiteenvalt, weer faire puissance: het machtsspel spelen.”
Maar hoe? Europa is geen staat, en zal er ook geen worden. Militair staat het in de kinderschoenen. Amerika geeft jaarlijks ruim tweemaal zoveel aan defensie uit als alle Europese landen samen, al stegen Europese defensiebudgetten afgelopen jaar met bijna 5 procent. Dit gaat echter grotendeels in nationale systemen die incompatibel zijn. Frankrijk pusht hard voor Europese defensie, en is met enige anderen een Europese interventiemacht begonnen.
Maar de kans dat Duitsland enthousiast meedoet, is om historische redenen klein. Duitsland vreest ook dat Rusland dit als bedreiging opvat – tegen wie anders heeft Europa een interventiemacht nodig?
Omdat klassieke eigenschappen van de supermacht in Europa ontbreken, moet het volgens Laïdi niet proberen zich op alle fronten als supermacht te gedragen – dat gaat fout. Wat Europa wél kan, schrijft hij, is proberen ‘fragmenten van macht’ die het nu heeft, te versterken en strategisch in te zetten.
Normatieve supermacht
Een van die fragmenten is dat de Europese Unie een normatieve supermacht is.
De interne markt draait op spelregels. Elk bedrijf dat dingen maakt of verkoopt in de EU, zelfs aan het andere eind van de wereld, moet aan die regels voldoen. Bedrijven vinden het irritant om met meerdere regelsystemen te werken. Dus lobbyen ze in eigen land om het dominante Europese regelsysteem over te nemen.
Europese burgers beseffen het amper, maar Europese wetten worden tot in Azië en Latijns-Amerika overgenomen. In die wetten liggen Europese normen en ideeën besloten – over mensenrechten, privacy, het milieu. Neem het Europese verbod om cosmetica op dieren te testen. Of de Europese wet op databescherming. Facebook houdt deze wet zelfs in Amerika als norm aan.
Als de EU een normatieve macht wil blijven, moet ze ervoor vechten. Dat vergt alertheid en zelfvertrouwen, plus de collectieve wil om van zich af te bijten als dat nodig is. Tegenover Rusland is dit het enige pressiemiddel dat Europa heeft.
Hetzelfde gaat op voor China, dat Europese know-how steelt en sectoren voor Europese bedrijven gesloten houdt die in Europa wél openstaan voor Chinese bedrijven.
Als de EU op handelsgebied consequent blijft tegenover China kan ze respect verdienen van Amerika, dat op dit vlak bondgenoten zoekt. Het zijn de Europeanen die bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) klachten hebben ingediend tegen China. Het zijn Europeanen die hervormingen proberen te forceren bij de WTO. In plaats van te jeremiëren over Trump moet Europa kijken naar wat er rest aan transatlantisch belang.
In plaats van enkel met Democraten te praten in Washington, moet het andere terreinen zoeken waarop het Trumps Amerika de hand kan reiken. Allerlei Europese landen verhogen hun defensiebudgetten. Sommigen helpen met marinepatrouilles in Azië. Als Europa dat doet, kan ze op andere terreinen de poot stijf houden zonder meteen alle respect te verliezen.
Geen enkel Europees land is politiek, economisch of militair machtig genoeg om bij de grootmachten aan te schuiven. Zelfs Duitsland niet. Alleen door hun belangen te wegen in de nieuwe wereldorde, en op bepaalde momenten collectief als machtsblok op te treden, kunnen Europese landen zorgen dat ze gehoord worden. Zo, samen, kunnen zij mondiaal een machtsfactor blijven.
Als ze blijven stuntelen met slippers en bezemstelen, en machtsvertoon blijven veroordelen, komen ze nergens. Zeker, macht kan goed zijn en slecht. Maar als je géén macht hebt, kom je geheid in de problemen.Bron; NRC.nl

SlowCo
Berichten: 1421
Lid geworden op: 23 sep 2008, 09:36

Re: De EU

Bericht door SlowCo » 09 jan 2019, 15:18

Goed stuk!

Gebruikersavatar
Mike R32
Berichten: 6141
Lid geworden op: 01 mar 2007, 12:03
Auto: 292PS/402,7NM/6.600U/pm.
Locatie: Noord Oost boven Opatija.

Re: De EU

Bericht door Mike R32 » 13 jan 2019, 18:14

Afghaanse chirurg vergist zich in patiënt.
n Duitsland is een 25-jarige man opgepakt omdat hij een zwangere vrouw zou hebben neergestoken. Het ongeboren kind overleefde die aanval niet, de vrouw raakte zwaargewond.

De man, een Afghaanse asielzoeker, bezocht vrijdagavond de 25-jarige Poolse vrouw in een ziekenhuis in Bad Kreuznach, in de buurt van Mainz. Toen ze door nog onbekende redenen ruzie kregen, stak hij meerdere keren op haar in. De politie heeft nog niet gezegd wat de relatie was tussen de twee.

Na de steekpartij vluchtte de man, maar kort daarna kon de politie hem aanhouden bij een treinstation. Na een spoedoperatie is de vrouw inmiddels stabiel, meldt de politie.

Gebruikersavatar
Tom
Berichten: 18561
Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:35

Re: De EU

Bericht door Tom » 13 jan 2019, 19:13

De arme man kreeg een kopje thee om van de schrik te bekomen.

Gebruikersavatar
Mike R32
Berichten: 6141
Lid geworden op: 01 mar 2007, 12:03
Auto: 292PS/402,7NM/6.600U/pm.
Locatie: Noord Oost boven Opatija.

Re: De EU

Bericht door Mike R32 » 13 jan 2019, 19:21

De arme verwarde man.

Gebruikersavatar
350 Z
Berichten: 1275
Lid geworden op: 04 jan 2012, 12:53

Re: De EU

Bericht door 350 Z » 13 jan 2019, 22:44

Nog veel meer zieligen binnenlaten.

Gebruikersavatar
535d
Berichten: 2590
Lid geworden op: 04 aug 2006, 13:18
Locatie: Hurdegaryp

Re: De EU

Bericht door 535d » 14 jan 2019, 08:53

@Tom :)
Mike R32 schreef:
13 jan 2019, 19:21
De verwarde hoogopgeleide arts.
:tooth: :lol:
350 Z schreef:
13 jan 2019, 22:44
Nog veel meer zieligen binnenlaten.
Zijn ze wel mee bezig....die lui kennen door tal van Facebook groepen alle regeltjes hier in Europa en hoe ze het snelst uw belastinggeld kunnen vangen.

Gebruikersavatar
romo
Berichten: 25402
Lid geworden op: 04 jun 2006, 17:43
Locatie: Create a problem Incite a reaction Propose a solution The /// M-pire strikes back

Re: De EU

Bericht door romo » 23 jan 2019, 17:09

Hier maar even;

Duitse longartsen protesteren tegen de volstrekt arbitraire grenswaarden voor fijnstof en NO2, volgens hen (en alle wetenschappelijke studies) klopt er niets van.

"Feinstaubbelastung definitiv nicht gefährlich"
In einer Stellungnahme von mehr als 100 Lungenfachärzten wächst die Kritik an den Feinstaub- und NO2-Grenzwerten. "Stickoxide und Feinstaubelastung sind definitiv nicht gefährlich", so der ehm. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie (DGP), …


https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-mitt ... h-100.html

Gebruikersavatar
romo
Berichten: 25402
Lid geworden op: 04 jun 2006, 17:43
Locatie: Create a problem Incite a reaction Propose a solution The /// M-pire strikes back

Re: De EU

Bericht door romo » 24 jan 2019, 19:15

Je lacht je wederom kapot;

https://www.nu.nl/economie/5703326/rutt ... lk_wrapper


Wat een goedkope verkiezingen retoriek, dan alleen Italië beschuldigen en tot de orde willen roepen en Frankrijk met Macron, die de Gele Hesjes wat toezeggingen heeft gedaan, een nog hoger begrotingstekort krijgt met rust laten. Nee Rutte, gelijke monniken, gelijke kappen.

Meten met 2 maten.

Gebruikersavatar
Niels
Berichten: 20422
Lid geworden op: 13 feb 2006, 23:04
Locatie: Grunn...

Re: De EU

Bericht door Niels » 24 jan 2019, 19:35

Hier de boel kapot bezuinigen en dan het beste jongetje van de klas uithangen omdat je "overschot" hebt. Ik schaam me om Nederlander te zijn met de huidige regering...

Gebruikersavatar
Tom
Berichten: 18561
Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:35

Re: De EU

Bericht door Tom » 24 jan 2019, 20:09

Als klein rijk land graag mee willen doen met Europa want dat is tof.
In Europa zitten in het zuiden een stel landen met slechtere economie, meer corruptie en luiere mensen. En alle landen zijn groter dan jou.
Wat gek dat je geen vuist kunt maken én continu geld moet blijven schuiven naar het zuiden.

Ik heb ook steeds grotere twijfels over Europa. Het was ooit begonnen met handige dingen: open grenzen heeft natuurlijk voordelen gehad voor de handel. Eén munt idem, maar daar kwamen wel flinke risico's mee omdat je de rekening van andere landen krijgt. Nu gaat Europa steeds verder en meer op één berg gooien. Maar de wereld heeft ook niet stilgestaan. Die munt was ooit handig omdat je toen nog chartaal geld had en gedoe met wisselkantoren. Tegenwoordig betaal je alles digitaal, zijn systemen gekoppeld, pakketpost vergaand geautomatiseerd, douane idem... ik als consument maak qua gemak/moeite geen onderscheid tussen iets bestellen in China (buiten Europa in een andere munt) of bijv. in Duitsland (binnen Europa met de Euro). Bestel gewoon en bij afrekenen wordt de boel omgerekend. Ja, je hebt met wisselkoersen te maken en bij bedrijven die inkopen zorgt dat voor schommelingen waar ze wat mee moeten. Bij grote bedrijven kan het om gigantische bedragen/risico's gaan, maar volgens mij is het ook niet zo dat bedrijven China weren om zaken mee te doen. Sterker nog: de meeste drijven liever handel met zo'n lagelonenland dan in het duurdere Europa. Voor mijn gevoel klonk dat vroeger (jaren 60/70 met EEG) allemaal verder weg/moeilijker dan tegenwoordig waarin de wereld relatief klein/verbonden is. Alsof de tijd het plan heeft ingehaald. En leven ambtenaren/Brussel nog een beetje met idealen van toen, want hun politieke voorlopers (waar ze destijds tegenop keken) zijn met dat plan begonnen en dat moeten 'we' afmaken.

Eric Z
Berichten: 2531
Lid geworden op: 28 jan 2009, 23:47
Auto: BMW E46 330i, E46 323Ci

Re: De EU

Bericht door Eric Z » 24 jan 2019, 21:00

Dat geld wisselen is ook zo leuk. Een van de eerste dingen waar iedereen mee komt als je kritisch bent op de eu. Want de euro is zo lekker makkelijk.

Maar dat wisselen doen die mensen nu ook als ze lekker goedkoop op vakantie willen in Kroatie. Of een weekendje londen etc.
Waarom ze dat gebruiken om zo’n log bestuursorgaan goed te praten snap ik echt niet.
Met wat inflatie mogelijkheden onderling hadden de euro-landen er nu misschien wel een stuk beter voor gestaan.

Gebruikersavatar
Tom
Berichten: 18561
Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:35

Re: De EU

Bericht door Tom » 24 jan 2019, 22:30

Idd.
En van vroeger uit snap ik het. Jaren 60/70/80. Verre landen, dat was nogal wat. Commerciële luchtvaart maakte het al wat dichterbij maar het bleef wel een ding, ergens heen gaan, laat staan zaken doen. Je moest erheen, een deal in een vreemde taal sluiten (met talk erbij die je met pech zelf moest meenemen), terug in eigen land naar je bank om opdracht tot betaling te geven, internationaal bellen voor bevestiging (spannend met tijdsverschil), wellicht met post van/naar douane om dingen geregeld te krijgen. Hoop gedoe, papierwerk erbij etc.
Tegenwoordig kan er veel online en voor de echt grote zaken ga je erheen om de deal te sluiten. Daarna bestel je online of per e-mail, betalingen zijn peanuts, of ordersystemen worden gewoon gekoppeld. Het is allemaal nog nooit zo makkelijk geweest en dat heeft niks met die EU te maken :)

Gebruikersavatar
Bram
Berichten: 11529
Lid geworden op: 03 nov 2006, 15:04
Auto: BMW M3 SMG 2004
Locatie: Breda

Re: De EU

Bericht door Bram » 24 jan 2019, 22:37

Aangezien er op diverse plaatsen niet eens zover van ons vandaan allerlei mafketels aan het roer zitten, vind ik zo'n verenigd Europa toch best wel handig. Defensie in Nederland, en in meerdere Europese landen helaas is natuurlijk gewoon om te huilen zo slecht uitgerust. Dan kan een collectief toch wel het verschil maken als het echt vervelend wordt.

Eric Z
Berichten: 2531
Lid geworden op: 28 jan 2009, 23:47
Auto: BMW E46 330i, E46 323Ci

Re: De EU

Bericht door Eric Z » 25 jan 2019, 00:00

Bram schreef:
24 jan 2019, 22:37
Aangezien er op diverse plaatsen niet eens zover van ons vandaan allerlei mafketels aan het roer zitten, vind ik zo'n verenigd Europa toch best wel handig. Defensie in Nederland, en in meerdere Europese landen helaas is natuurlijk gewoon om te huilen zo slecht uitgerust. Dan kan een collectief toch wel het verschil maken als het echt vervelend wordt.
Collectief an sich is ook niets mis mee.

Maar de EU is nu zo’n grote verzameling aan het worden waar alles en iedereen mee moet in de trein. Ik zie niets waarop wij als burger noch als land enige druk kunnen uit oefenen om de expansie trein te stoppen.

Wat mij betreft liever kleinere intensieve samenwerking als benelux + duitsland op somige vlakken dan op EU niveau. Leger schaar ik daar ook zeker onder.

Gebruikersavatar
350 Z
Berichten: 1275
Lid geworden op: 04 jan 2012, 12:53

Re: De EU

Bericht door 350 Z » 25 jan 2019, 09:38

Geef mij maar de vroegere EEG

Gebruikersavatar
Robin
Berichten: 36173
Lid geworden op: 01 feb 2006, 15:51
Auto: Hyundai Pony, VF-19
Locatie: Royal Dutch Hell

Re: De EU

Bericht door Robin » 25 jan 2019, 09:45

Tom schreef:
24 jan 2019, 22:30
Idd.
Je moest erheen, een deal in een vreemde taal sluiten (met talk erbij die je met pech zelf moest meenemen)
Heb nog bussen vol van die zooi te staan in de kelder, van vóór 2002 toen de Euro kwam.
Afbeelding
Ook heb ik van die Belg Urbanus geleerd hoe je een conversatie met 'n buitenlandse zakenpartner begint: Let's talk.

Gebruikersavatar
romo
Berichten: 25402
Lid geworden op: 04 jun 2006, 17:43
Locatie: Create a problem Incite a reaction Propose a solution The /// M-pire strikes back

Re: De EU

Bericht door romo » 25 jan 2019, 16:18

We staan er bij en kijken er naar, langzaam maar zeker gaat het gebeuren;


OPINIE EUROPESE UNIE

‘Wopke Hoekstra, geef gewoon toe dat EU afstevent op transferunie’
De sterke lidstaten blijven de zwakke lidstaten onderhouden op kosten van hun eigen belastingbetalers.

Harrie Verbon24 januari 2019, 17:09

De Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra (rechts), praat in Brussel met Eurogroep-voorzitter Mario Centeno uit Portugal (links) en de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz (midden), op 21 januari. Beeld EPA
Toen Griekenland in 2010 problemen kreeg door een extreem hoge overheidsschuld, werd binnen de kortste keren een tijdelijk fonds opgericht, het ESM geheten, om de Griekse overheid van ‘zachte’ leningen te voorzien.

advertentie

Dat was in strijd met het verdrag van Maastricht uit 1992, waar de zogeheten no bail-out conditie werd geformuleerd. Lidstaten die met hun overheidstekort in de problemen kwamen mochten niet door andere lidstaten geholpen worden. De ondertekenaars van het verdrag hoopten daarmee te voorkomen dat lidstaten er al van te voren rekening mee gingen houden dat zij bij problemen uit de brand zouden worden geholpen en dus hun begrotingsdiscipline wel konden laten varen.

Desondanks is in de boezem van de Europese Commissie het plan ontstaan om het ESM-fonds uit te bouwen tot een permanent fonds dat overdrachten geeft aan lidstaten in (tijdelijke) financiële en/of economische problemen. De Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra, mobiliseerde een aantal kleinere lidstaten om zich tegen zo’n ‘schokfonds’ te verzetten. Het mocht niet baten: op 4 december 2018 besloten de EU-ministers van Financiën tot de oprichting van dat fonds.

Hoewel het oprichten van dit fonds de EU dichterbij een transferunie brengt waar ‘zwakke’ landen (Griekenland, Italië, enz.) door ‘sterke’ landen (Nederland, Duitsland, enz.) permanent worden onderhouden, presenteerde de regering het besluit van 4 december 2018 als een soort overwinning. De regering was vooral blij dat het voorbehoud werd gemaakt dat lidstaten die in aanmerking willen komen voor een hulpprogramma onder ‘strikte’ voorwaarden eerst hun schuld houdbaar moeten maken.

De regering weet natuurlijk heel goed dat lidstaten die voor steun in aanmerking komen niet of nauwelijks aan die strikte voorwaarden kunnen (of willen) voldoen. Een reden daarvoor is dat de euro voor de sterke landen te goedkoop is en voor de zwakke landen te duur. Daardoor worden de zwakke landen binnen de EU door de sterke landen weggeconcurreerd met tekorten op de handelsbalans en de overheidsbegroting als het logische gevolg.

Als de EU dan aan een lidstaat in nood, laten we zeggen Italië, zou voorschrijven dat er flink bezuinigd moet worden, zou dat de economische problemen van Italië alleen maar vergroten. De strikte voorwaarden die volgens de Nederlandse regering voor het ontvangen van EU-hulp zullen gelden, zijn dus ongeloofwaardig.

Dat bleek afgelopen maand al toen de strafprocedure tegen Italië werd gestaakt door de Europese Commissie, terwijl het evident was dat de Italiaanse overheidsschuld niet houdbaar was bij het verwachte begrotingstekort. Minister Hoekstra heeft daar in de vergadering van Europese ministers van Financiën op 21 en 22 januari bezwaar tegen gemaakt. Als de enige minister kennelijk, waarmee het duidelijk is dat een overgrote meerderheid van de EU-lidstaten niet aan strikte voorwaarden hecht.

Het EU-fonds waar op 4 december toe werd besloten, zal dan ook geen strikte, maar hoogstens zwakke voorwaarden stellen bij financiële transfers naar zwakke lidstaten. Ze motiveren daarom zwakke lidstaten niet om hun economie en hun overheidsbegroting op orde te brengen.

Het zou eerlijker zijn van de regering en vooral van minister Hoekstra als hij zou toegeven dat de EU onontkoombaar afstevent op een transferunie waar permanente financiële steun voor zwakke lidstaten wordt gefinancierd door sterke lidstaten. Er is ook geen alternatief, tenzij de EU-lidstaten bereid zouden zijn de ‘one-size-fits-all’ euro op te geven, zodat de zwakkere lidstaten via automatische prijsdalingen van hun producten weer concurrerend kunnen worden tegenover de sterkere lidstaten.

Het is echter duidelijk dat zeker de sterke lidstaten niet bereid zijn hun ‘concurrentievoordeel’ op deze wijze op te geven en liever de zwakke lidstaten blijven onderhouden op kosten van hun eigen belastingbetalers.

Harrie Verbon is emeritus hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg.

Bron; NRC.nl

Gebruikersavatar
Peric
Berichten: 7303
Lid geworden op: 26 apr 2006, 12:28
Locatie: Driebruggen

Re: De EU

Bericht door Peric » 25 jan 2019, 20:01

We worden constant gestraft voor het succesvol zijn..

Gebruikersavatar
Tom
Berichten: 18561
Lid geworden op: 01 feb 2006, 17:35

Re: De EU

Bericht door Tom » 25 jan 2019, 23:11

Het nieuws van dat fonds is langs mij heengegaan.

Gebruikersavatar
Peric
Berichten: 7303
Lid geworden op: 26 apr 2006, 12:28
Locatie: Driebruggen

Re: De EU

Bericht door Peric » 26 jan 2019, 10:52

Denk dat daar expres niet zoveel ruchtbaarheid aan gegeven is..

Gebruikersavatar
Niels
Berichten: 20422
Lid geworden op: 13 feb 2006, 23:04
Locatie: Grunn...

Re: De EU

Bericht door Niels » 27 jan 2019, 00:48

Natuurlijk, Rutte kijkt wel uit met z’n carrière wensen....
Niels schreef:
25 nov 2018, 16:58
Goed bezig, politiek is ondoorgrondelijk of toch niet.... Rutte heeft de creditcard al weg gegeven naar het schijnt. Iets met onder het tapijt vegen, ach we kunnen altijd links nog de schuld geven ofzo :tooth:

https://twitter.com/Fredejee/status/1050714385130422272

https://www.ftm.nl/artikelen/steunfonds ... nd?share=1

Gebruikersavatar
romo
Berichten: 25402
Lid geworden op: 04 jun 2006, 17:43
Locatie: Create a problem Incite a reaction Propose a solution The /// M-pire strikes back

Re: De EU

Bericht door romo » 04 feb 2019, 18:51

Fantastische opinie IMO over de EU als randdebiel van de wereld;


OPINIE EUROPESE VEILIGHEID

Europees leger met eigen kernwapen is topprioriteit
Europa scharrelt als een vette en volgegeten kalkoen dom pikkend rond op het wereldtoneel.

Frank Ankersmit4 februari 2019, 17:15

Overdracht van de eerste operationele F35 aan de Nederlandse luchtmacht, 30 januari. Beeld HH
Vorige week kwam de eerste F-35 naar ­Nederland. Daarmee rees de vraag of die kernwapens mag vervoeren. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) adviseerde de regering in positieve zin, maar D66-leider Jetten sprak zich er meteen tegen uit. Merkwaardig, omdat hij wel erkende dat de wereld met Poetin, Erdogan en Trump een stuk onveiliger is geworden. Nu zal Jetten als politicus ook wel eens een krant lezen en dus weten dat Trump zich doodergert aan de ­geringe bereidheid van de Europese Navo-leden om meer geld voor hun veiligheid uit te trekken, dat hij binnenskamers al zei zich uit de Navo te willen terugtrekken en dat The New York Times-journalist Ross Douthat in de Volkskrant van 2 februari erop wees dat althans dit keer Trumps afwegingen volstrekt rationeel zijn.


advertentie
Inderdaad, waarom zouden 300 miljoen Amerikanen 500 miljoen stinkend rijke Europeanen moeten verdedigen tegen 140 miljoen straatarme Russen – met alle kosten die daarbij horen plus de kans betrokken te ­raken in een kernoorlog? Dat is eenvoudigweg niet uit te leggen.

De Navo is zowel een zegen als een vloek geweest. Een zegen omdat zij Europa zekerheid en veiligheid bood onder de Amerikaanse atoomparaplu. We moeten de Amerikanen daar eeuwig dankbaar voor zijn: zij stelden zich daarmee in het diepst van de Koude Oorlog bloot aan een heel reëel risico en zonder hun bereidheid dat risico te lopen had het er voor Europa beroerd uitgezien.

Maar het was ook een vloek, omdat het Europa politiek imbeciliseerde. ‘To be or not to be, that is the question’, zei Hamlet. Zulke existentiële vragen hoefde men zich in Europa niet meer te stellen. Die had men aan Washington uitbesteed. Denk aan de Cuba-­crisis in 1962. Wat was Europa toen? Een volstrekte irrelevantie. Zo was het nog met de Oekraïne-crisis. ‘Fuck the European Union’, was de inderdaad niet zo aardige, maar wel geheel correcte inschatting van de rol die de EU hier zou kunnen spelen van Victoria Nuland, de toenmalige onderminister voor Buitenlandse Zaken van de VS. Door de Amerikaanse atoom-­paraplu werd Europa de politieke zandbak van de wereld, waar men zich alleen met zijn eigen besognes bezighield en dat ook heel graag zo wilde houden.

Zo veranderde Europa in een militair en buitenlandpolitiek Wolkenkuckucksheim waar men geen weet meer heeft van de harde, Machiavellistische politieke realiteit die sinds de ­dagen van de farao’s nu eenmaal de omgang tussen de volkeren bepaalt. Denk aan de Duitse minister van ­Defensie, Ursula Von der Leyen, die onlangs meedeelde dat het Duitse ­leger er voor vredesmissies is, en niet om het land te verdedigen. De toestand waarin het Duitse leger zich ­onder haar bezielende leiding bevindt, laat zich raden. Haar baas is in dit verband trouwens niet veel beter. Of denk aan de onnozele dames ­Catherine Ashton en Federica Mogherini, aan wie men het buitenlands beleid van de EU toevertrouwde – daarmee al meteen het signaal afgevend dat men op dat vlak in het ­geheel geen ambities heeft. Vandaar dat Europa nu als een vette en volgegeten kalkoen dom pikkend op het wereldtoneel rondscharrelt, waar arm en rijk in de wereld begerige ogen opwerpen en – zoals dat met kalkoenen gaat – zonder dat die nog door iemand gerespecteerd of gevreesd wordt. En, ja, dan sta je als kalkoen op het menu van die anderen. Wie niet gerespecteerd en gevreesd wordt, heeft noch politieke existentie, noch toekomst. Het zou niet zo mogen zijn, maar zo is het wel.

Het is hoog tijd dat Europese politici zich de oude 17de-eeuwse wijsheid herinneren dat de vorsten hun volken regeren, maar het staatsbelang de vorsten. Trumps afkeer van de Navo is vanuit dat perspectief terecht en begrijpelijk. De kosten en de risico’s van het bondgenootschap wegen niet op tegen de baten ervan. Wat heeft hij aan bondgenoten die niet echt in die kosten willen delen en die het vuile werk van het vliegen met kernwapens aan de Amerikanen over willen laten, omdat zij daar zelf morele bezwaren tegen hebben? De hypocrisie.

Tegelijk moeten die Europese politici met die oude 17de-eeuwse wijsheid in het achterhoofd ook hun politieke prioriteitenlijstje eens gaan herzien. Economie is mooi, maar veiligheid is belangrijker. Daarmee staat of valt werkelijk alles. Politici als Jetten – en die zijn, helaas, verre in de meerderheid in Europa – zijn als iemand die naarstig bezig is met zijn moestuintje, maar tegelijkertijd wagenwijd het hek laat openstaan waardoor de stier van de buurman naar binnen kan komen om van zijn tuintje een ­onherstelbare ravage te maken.

Niet de gevolgen van de Brexit, niet het Europese asielbeleid, niet de vraag van al of niet meer economische integratie, of wat dan ook, maar een Europees leger met een eigen ­geloofwaardig kernwapen staat nu, met stip, bovenaan de agenda. Zodat ook wij met een gerust gemoed uit de Navo kunnen stappen. Dat is op dit moment inderdaad een kwestie van ‘to be or not to be’.

Frank Ankersmit is historicus.
Bron; VK.nl

Gebruikersavatar
romo
Berichten: 25402
Lid geworden op: 04 jun 2006, 17:43
Locatie: Create a problem Incite a reaction Propose a solution The /// M-pire strikes back

Re: De EU

Bericht door romo » 12 mar 2019, 15:24

Door gedraaide marktwerking, of hoe gek zijn we geworden;


Dit zijn de 5 grootste zorgen over PSD2, waarmee bedrijven straks kunnen meekijken op uw bankrekening
‘U beslist’, luidt de campagneslogan waarmee consumenten vanaf deze week op radio en tv worden gerustgesteld over PSD2. Toch is de scepsis over de nieuwe spelregels voor het betalingsverkeer niet uit de lucht gegrepen.

Koen Haegens12 maart 2019, 14:14
1) Hoe weet ik of een bedrijf te vertrouwen is?
Vier op de vijf Nederlanders weet niet goed wat de Europese richtlijn PSD2 inhoudt. Dat terwijl de kans groot is dat zij binnenkort een variant op die ene vraag krijgen voorgeschoteld: mogen wij toegang tot uw vertrouwelijke financiële gegevens? Komt die toestemming er, dan zijn banken voortaan verplicht uw data te delen met derde partijen. Denk aan een gespecialiseerd dienstverlener die betalingen uitvoert, een andere bank die een huishoudboekje-app aanbiedt of een hypotheekadvies, toegesneden op uw actuele inkomsten en uitgaven.


Handig, maar is het ook veilig? Met tv-reclames, radiospotjes en billboards probeert De Nederlandsche Bank (DNB) namens het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer vanaf deze week de zorgen weg te nemen. PSD2 moet zorgen voor meer concurrentie in bankenland. Dat kunnen kleine start-ups zijn, grote techbedrijven als Google en Apple maar ook gewoon andere banken. Zo moet het betalingsverkeer in de Europese Unie goedkoper en gebruiksvriendelijker worden.

Niet elk bedrijfje kan zich hier zomaar op storten. Eerst is een vergunning nodig van DNB. Zelf in dat register nakijken of een onderneming te vertrouwen valt, heeft desondanks weinig zin. PSD2-bedrijven kunnen namelijk ook in Nederland opereren onder een vergunning uit bijvoorbeeld Cyprus of Bulgarije. Bij twijfel over een aanbieder lijkt het daarom het verstandigste de deur op slot te houden.

2) Wat als ik net zo achteloos toestemming geef voor PSD2 als voor cookies?
Een klik of vinkje telt niet als toestemming. Aanbieders zijn verplicht het serieuzer aan te pakken. Denk aan een combinatie van wachtwoord en bankpas, of vingerafdruk en smartphone. De vergelijking met internetcookies of telefoonapps waarvoor bezoekers zonder na te denken groen licht geven, gaat daarmee niet op. Die zwaardere beveiliging brengt wel een ander probleem met zich mee. DNB geeft op de website van haar campagne een checklist: deel nooit uw pincode, wachtwoord of identiteitsbewijs. Maar andere inlogcodes, zoals tot voor kort de TAN bij ING, kunnen in het kader van PSD2 wel gevraagd worden. Fraudeurs zullen inspelen op die verwarring. Dit jaar doken al valse phishing-mails op van ‘ABN Amro’ die refereren aan PSD2.

3) Loop ik voordeeltjes mis als ik mijn bankgegevens niet wil delen?
Bedrijven kunnen inderdaad toestemming gaan ‘kopen’ met extra kortingen of vouchers. Het omgekeerde is ook denkbaar, merkte hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs, verbonden aan de Radboud Universiteit op in deze krant: ‘Wie verzekert mij dat als ik besluit mijn gegevens niet te delen, ik bepaalde diensten zoals hypotheekadvies nog wel kan ontvangen?’

4) Ik ben PSD2-weigeraar. Komen mijn betalingsgegevens via vrienden en familie alsnog op straat te liggen?
Stel, u maakt 20 euro over naar een vriend voor de drankrekening van gisteravond. Daarmee prijkt uw naam op zijn rekeningafschrift. Als diegene minder geeft om zijn privacy, kunnen uw gegevens alsnog bij een PSD2-onderneming belanden. Hoe vaker dit gebeurt, hoe groter in theorie het risico dat een handig databedrijf een behoorlijk scherp financieel profiel van u opbouwt. Privacy-voorvechters vinden overigens een andere ontwikkeling minstens zo verontrustend. Uw financiële data kunnen ook extra gevoelige ‘bijzondere persoonsgegevens’ bevatten. Denk aan de contributie voor de vakbond, of betalingen aan een psycholoog.

5) Kan ik me dan op geen enkele manier aan PSD2 onttrekken?
Binnen het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, waarin naast de banken bijvoorbeeld ook de Consumentenbond zit, is gesproken over een soort knop waarmee Nederlanders bij voorbaat kunnen aangeven dat ze niet mee willen doen. Dat blijkt juridisch gevoelig te liggen. Europa ziet zoiets al gauw als verstoring van de concurrentie. Evenmin bieden alle banken een overzicht van welke derde partijen inmiddels toegang hebben tot de rekening.

Uitzondering is de Volksbank, het moederconcern van onder meer SNS en ASN. Klanten krijgen een zogenoemde ‘hoofdschakelaar’ voorgeschoteld. ‘Vergelijk het met een aardlekschakelaar’, laat een woordvoerder weten. ‘Om gegevens te kunnen delen met een ander bedrijf, moet die knop eerst worden omgezet.’

LEES MEER OVER PSD2:
Waarom ook consumenten die daar niet mee instemmen, het risico lopen dat bedrijven toegang krijgen tot hun financiële gegevens.

Opinie: uiteindelijk draait PSD2 om de vraag wie u meer vertrouwt: de banken, of grote techbedrijven als Facebook?
Bron; VK.nl

Gebruikersavatar
HJ2
Berichten: 2243
Lid geworden op: 21 jan 2010, 18:10
Locatie: Delluf 'shire'

Re: De EU

Bericht door HJ2 » 12 mar 2019, 15:41

Nounou, wat een ophef. Facebook is hardstikke leuk en heeft toch het beste met ons voor? Bovendien: Ik heb geen geheimen, dus waarom zo bang zijn om iets te delen? :dood:

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten